• About us
  • Terms of purchase
  • Customer service
  •   Certified e-commerce
  •   Fast delivery 3-5 working days
Show VAT:

Oxygen

Hos HLR-Hjälpen kan ni köpa syrgas i medicinskt syfte, vilket är en form av läkemedel. Det är en medicinsk gas utan lukt och smak som används som läkemedel mot diverse sjukdomar och tillstånd. Att behandla med syrgas kräver dock goda kunskaper för att den ska användas på rätt sätt. Syrgas kan användas regelbundet för olika sjukdomar eller om någon akut drabbas av andnöd. 

Det finns olika sorters apparater för syrgas och man inandas syrgasen med hjälp av till exempel silikonmasker. 

 

Utrustning för att ge syrgas

För att behandla med medicinsk syrgas behövs en grundutrustning, vilket är en syrgaskälla samt diverse tillbehör för att kunna använda den. 

Det finns två olika sätt att få syrgasen från. Antingen via en eldriven syrgaskoncentrator som använder den vanliga omgivande luft för att utvinna syre, eller större behållare med flytande komprimerad gas. Denna behållare måste sedan bytas ut varje gång allt syre är förbrukat. Föra att kunna ge patienten syrgas behövs även en silikonmask för ansiktet som syrgasslangen kopplas in i. Syret kan även inandas genom en näsgrimma. 

Att ge syre via en syrgaskoncentrator är den vanligaste behandlingsformen och det är en enkel maskin att hantera. En syrgaskoncentrator kommer dessutom i olika former. Dels kan man ha en stationär apparat för hemmet, men man kan även skaffa en bärbar apparat om man ska på utflykter, eller om man vill förvara syrgas på arbetsplatser eller i offentliga miljöer för att snabbt kunna hjälpa drabbade personer. 

 

Behandling med syrgas

Medicinsk syrgas är ett läkemedel som bland annat används för att behandla bland annat kronisk lungsvikt och hortons huvudvärk. Syrgas ges även till personer som drabbas av akut andnöd, har syrebrist eller låg syremättnad i blodet. Det är en mycket effektiv behandling som snabbt ger bra resultat för den drabbade. En annan sjukdom där syrgasbehandling används är KOL och lungfibros. Men syrgas kan dessa sjukdomar behandlas i hemmet. 

En syrgasbehandling kan ges till alla åldersgrupper men kräver olika doseringar. Därmed bör man rådgöra med en kunnig. En ung, frisk person har cirka 97 % syremättnad i blodet. Om man får lägre än 90 % kan det vara skadligt för kroppen, men det kan även vara tvärtom, skadligt att ge en för hög oxygenhalt: https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/oxygenbehandling/oversikt/. Syremättnaden i blodet kan bland annat mätas noninvasivt med en pulsoximeter. Vid behandlingar av allvarliga sjukdomar kan dock andra typer av mätinstrument behövs användas. 

 

Syrgasbehandling i hemmet

Att behandla med syrgas i medicinskt syfte i hemmet är en god möjlighet för långtidssjuka att inte behöva besöka sjukhuset för sina regelbundna behandlingar. Istället kan de behandlas hemma, samtidigt som de bibehåller en god kontakt med sjukvårdspersonalen.

Syrgasen används för att förbättra syrehalten i blodet, vilket leder till att kroppens inre organ får en bättre syresättning. När de inre organen får mer syre så belastas hjärtat mindre och kroppen mår bättre. 

Utrustning för att ge syrgas

För att behandla med medicinsk syrgas behövs en grundutrustning, vilket är en syrgaskälla samt diverse tillbehör för att kunna använda den. 

Det finns två olika sätt att få syrgasen från. Antingen via en eldriven syrgaskoncentrator som använder den vanliga omgivande luft för att utvinna syre, eller större behållare med flytande komprimerad gas. Denna behållare måste sedan bytas ut varje gång allt syre är förbrukat. Föra att kunna ge patienten syrgas behövs även en silikonmask för ansiktet som syrgasslangen kopplas in i. Syret kan även inandas genom en näsgrimma. 

Att ge syre via en syrgaskoncentrator är den vanligaste behandlingsformen och det är en enkel maskin att hantera. En syrgaskoncentrator kommer dessutom i olika former. Dels kan man ha en stationär apparat för hemmet, men man kan även skaffa en bärbar apparat om man ska på utflykter, eller om man vill förvara syrgas på arbetsplatser eller i offentliga miljöer för att snabbt kunna hjälpa drabbade personer. 

 

 

Behandling med syrgas

Medicinsk syrgas är ett läkemedel som bland annat används för att behandla bland annat kronisk lungsvikt och hortons huvudvärk. Syrgas ges även till personer som drabbas av akut andnöd, har syrebrist eller låg syremättnad i blodet. Det är en mycket effektiv behandling som snabbt ger bra resultat för den drabbade. En annan sjukdom där syrgasbehandling används är KOL och lungfibros. Men syrgas kan dessa sjukdomar behandlas i hemmet. 

En syrgasbehandling kan ges till alla åldersgrupper men kräver olika doseringar. Därmed bör man rådgöra med en kunnig. En ung, frisk person har cirka 97 % syremättnad i blodet. Om man får lägre än 90 % kan det vara skadligt för kroppen, men det kan även vara tvärtom, skadligt att ge en för hög oxygenhalt: https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/lakemedelsbehandling/oxygenbehandling/oversikt/. Syremättnaden i blodet kan bland annat mätas noninvasivt med en pulsoximeter. Vid behandlingar av allvarliga sjukdomar kan dock andra typer av mätinstrument behövs användas. 

 

 

Syrgasbehandling i hemmet

Att behandla med syrgas i medicinskt syfte i hemmet är en god möjlighet för långtidssjuka att inte behöva besöka sjukhuset för sina regelbundna behandlingar. Istället kan de behandlas hemma, samtidigt som de bibehåller en god kontakt med sjukvårdspersonalen.

Syrgasen används för att förbättra syrehalten i blodet, vilket leder till att kroppens inre organ får en bättre syresättning. När de inre organen får mer syre så belastas hjärtat mindre och kroppen mår bättre. 

SvenskaDeutschSuomiDanskEestiLatvijasLitauiska